Gisella – Toto je čas Antikrista

Naše paní Gisella Cardia 20. listopadu 2021:

Mé děti, děkuji vám, že jste ve svých srdcích odpověděly na mé volání; Děkuji vám, mé děti, za to, že jste pokrčily kolena. Drahé děti, mnoho z vás se modlí, aby byl příchod mého Syna Ježíše urychlen; Rozumím vám, ale musí být respektován řád všech věcí. Tak jako stavbu domu je třeba nejprve vidět na papíře a teprve poté obdivovat krásu domu, tak i Boží plán se splní, jakmile se stanou různé věci. Toto je doba Antikrista, který se brzy objeví. Nyní odpadlictví Církve odvedlo mnoho mých dětí od svátostí a ti, jejichž víra je křehká, snadno upadnou do omylu. Mé děti, nebojte se, jste-li v pravé víře: svěřte se mému Synu Ježíši, který všechno dokáže rozléváním pokoje. Nyní vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.