Pedro – Budete postaveni před soudy

Naše dáma královny míru Pedro Regis 20. listopadu 2021:

Drahé děti, miluji vás a přišel jsem z nebe, abych vás vyzval k obrácení. Vydejte ze sebe to nejlepší v poslání, které vám Pán svěřil. Nebe bude odměnou pro spravedlivé. Mějte odvahu, víru a naději. Nedělejte si přehnané starosti se svými problémy. Věřte v Ježíše. V Něm je tvé vítězství. Žádám tě, abys žil odvrácený od světa. Jsi Pánovi a musíš Ho následovat a sloužit mu sám. Míříte do bolestivé budoucnosti. Muži a ženy víry budou pronásledováni a postaveni před soudy, ale neustupují. Dejte Boha na první místo ve všech věcech. Pečujte o svůj duchovní život. Mnoho se modlete před křížem, protože jedině tak můžete porozumět Božím plánům pro svůj život. Kupředu! Budu se za tebe modlit ke svému Ježíši. Když se zdá, že je vše ztraceno, Pán ti setře slzy a vše se ti vyvine dobře. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.

 

Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.