Proč Martin Gavenda?

Po Turzovce (1958–1962) a Litmanově (1990–1995) je obec Dechtice třetím moderním zjevovacím místem na Slovensku, kde 4. prosince 1994 začaly vědecky nevysvětlitelné události. Na cestě domů z nedělní mše byly čtyři děti povídání o tom, že se pomodlíme místním křížem v Dobré Vodě, když jeden z nich viděl slunce rotovat a měnit barvu. Děti, které cítily, že by to mohlo být znamením, se začaly modlit růženec. Martin Gavenda - který by se stal hlavním pozorovatelem zjevení - viděl bílé světlo a ženskou postavu, která řekla, že ho chce použít pro Boží plány. Při příštím objevení ženy děti pokropily tajemnou postavu požehnanou vodou v domnění, že by to mohl být démon, ale žena nezmizela. Zjevení pokračovala v Dobré Vodě, poté v Dechticích, kde zprávy začaly přijímat i další děti. 15. srpna 1995 se žena identifikovala jako Marie, královna pomoci.

Hlavní témata zpráv z Dechtic, která pokračují dodnes, jsou v zásadě stejná jako témata přijatá na jiných důvěryhodných místech zjevení v posledních desetiletích. Zdůrazňují Satanovu snahu zničit Církev a celý svět a nápravu poskytnutou Nebem: svátosti, růženec, půst a odškodnění za přestupky spáchané na srdcích Ježíše a Marie, útočiště a „archa“ pro věřící v našich problémových krát.

Děti přijal a požehnal Mgr Dominik Toth z Trnavsko-bratislavské arcidiecéze, kde bylo 28. října 1998 zahájeno oficiální vyšetřování. K autentičnosti zjevení, která jsou nadále sledována církví, dosud nedošlo. .

Zprávy od Martina Gavendu

Martin - Velká pustina začala

Martin - Velká pustina začala

Je to konečný boj za pravou katolickou víru.
Více
Martin - Dvě ubližující srdce

Martin - Dvě ubližující srdce

... protože není dost pokání.
Více
Martin - The Fetters of Slavery

Martin - The Fetters of Slavery

Utečte na mou ochranu s ještě větší jistotou.
Více
Martin - Duch svatý zastíní rodiny

Martin - Duch svatý zastíní rodiny

Uteč k mé mocné ochraně.
Více
Publikováno v Proč ten vidoucí?.